update 2: Dorus en corona

Beste (jeugd-)leden en ouders/verzorgers,

Sinds onze vorige bericht aan jullie van 25 april hebben we niet stilgezeten.
De stafleden hebben samen met het bestuur een plan opgesteld voor het hervatten van opkomsten bij de Blub en u als ouder de gelegenheid gegeven daar uw mening over te geven.

Inmiddels heeft de veiligheidsregio Haaglanden een nieuwe noodverordening uitgebracht en heeft de gemeente Rijswijk ons naar aanleiding daarvan toestemming gegeven weer opkomsten te organiseren voor onze jeugdleden met inachtneming van een aantal regels.

We hebben een plan van aanpak ingediend bij de gemeente en dat is goedgekeurd, dus gaan we aan de slag met het volgende:

 • De opkomsten bij de Blub starten vanaf zaterdag 9 mei.
 • De opkomsttijden zijn als volgt:
  – waterwelpen 9.30 – 11.30 uur (leiding houdt 1,5m afstand van de kinderen en van elkaar)
  – zeeverkenners 12.30 – 14.30 uur (leiding houdt 1,5m afstand van de kinderen en van elkaar)
  – wilde vaart 15.30 – 17.30 uur (leiding én leden houden 1,5m afstand van elkaar)
 • Leden mogen vanaf 10 minuten voor aanvang het terrein op en moeten na de opkomst het terrein direct weer verlaten.
 • Het gebouw is tijdens de opkomsten niet toegankelijk (m.u.v. noodgevallen). De opkomst zal in zijn geheel buiten plaatsvinden. Als het slecht weer is kan de leiding op de dag zelf besluiten een opkomst af te lassen. Indien mogelijk zal er online (thuis dus) een alternatief georganiseerd worden.
 • Let erop dat de kinderen thuis al naar de wc zijn geweest, want in principe is het toilet niet toegankelijk.
 • De kinderen moeten zelf iets te drinken meenemen. Aangezien de opkomsten maar twee uur duren vinden wij het niet nodig dat de kinderen iets te eten (dus ook geen snoep) meenemen.

We vragen kinderen zoveel mogelijk zelf naar de scouting te komen, als dit niet mogelijk is hebben we voor halen en brengen de volgende regels:

 • Ouders die kinderen brengen: kind afzetten en gelijk doorrijden (ouder stapt dus niet uit) met daarbij het verzoek om niet om te keren maar de uitgang van de parkeerplaats bij de volkstuinen naar het Jaagpad te nemen.
 • Ouders die kinderen halen: verzoek om auto op parkeerplaats te zetten en in de auto te wachten. Ook bij halen verzoeken we u hetzelfde rondje te rijden als bij brengen.
 • Indien u uw kind op de fiets komt brengen verzoeken we u buiten het hek te wachten, op een plek waar iedereen er nog ruim langs kan (houdt rekening met 1,5m afstand). Ook voor fietsers geldt hetzelfde rondje.

Uiteraard houden we ons tijdens de opkomsten aan de richtlijnen van de gemeente, het RIVM en scouting Nederland:

 • Stafleden houden 1,5m afstand van leden en van elkaar;
 • Wilde vaartleden houden 1,5m afstand van elkaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen voordat je naar scouting komt en zodra je weer thuis komt;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Tot slot heeft de gemeente ons (net als de sportverenigingen) verzocht onze activiteiten ook open te stellen voor niet-leden om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen kunnen spelen en bewegen. Vooralsnog willen we ons eerst concentreren op onze eigen leden en afwachten hoe de opkomsten verlopen. Broertjes en zusjes die geen lid zijn, zijn evt. wel welkom. Neem hiervoor contact op met de stafleden.
Als blijkt dat er ruimte is om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de opkomst, dan zullen de stafleden dit met u communiceren.

De stafleden hebben er in ieder geval erg veel zin in en hebben allerlei ideeën om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren waarbij de fysieke contacten beperkt blijven met behulp van simpele oplossingen zoals bijvoorbeeld tikkertje met een (zachte) bal i.p.v. met de hand.