update: Dorus en corona

Beste (jeugd-)leden en ouders/verzorgers,                                                        

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april deze update om jullie te informeren hoe wij omgaan met de nu geldende maatregelen:

In maart werd geadviseerd om onze opkomsten tot 1 juni niet meer in het clubgebouw te laten plaatsvinden. Onze stafleden zijn daarop direct aan de gang gegaan met het organiseren van online alternatieven die vanuit huis konden plaatsvinden.

Afgelopen dinsdag heeft de overheid geadviseerd dat de basisscholen vanaf 11 mei weer langzaam opengaan en dat er ook door jonge kinderen weer gesport kan worden.

In het nemen van de besluiten hoe wij als vereniging omgaan met de coronamaatregelen volgen wij de adviezen van Scouting Nederland. Zij adviseren nu dat we eventueel weer opkomsten kunnen gaan organiseren en hebben hier duidelijke richtlijnen voor opgesteld in een overzichtelijke factsheet.

Maar naast deze richtlijnen zijn wij ook afhankelijk van de besluiten die de gemeente Rijswijk en de veiligheidsregio Haaglanden nemen t.a.v. de maatregelen die de overheid aangekondigd heeft.

Wij zijn nu met bestuur en stafleden aan het onderzoeken op welke manier wij de opkomsten vorm gaan geven de komende weken, daarbij zullen we ook u als ouder polsen over de impact van eventuele veranderingen.

Zodra voor ons duidelijk is hoe ‘het nieuwe normaal’ er voor ons de komende tijd uitziet zullen we jullie informeren. We streven ernaar hierover in de loop van de meivakantie duidelijkheid te verschaffen.

Feit is dat de boten nog steeds niet naar de Kaag kunnen en grote activiteiten niet doorgaan.

Tot slot hopen we nog steeds dat de zomerkampen eind juli gewoon door kunnen gaan. We zullen hierover zoals eerder gemeld uiterlijk 15 juni een besluit nemen. Dit zal afhankelijk zijn van de maatregelen van de overheid en het advies van Scouting Nederland na 1 juni.

Voor nu: blijf gezond en zorg goed voor elkaar! #ikscoutthuis