Zomerkamp update

De zomerkampen gaan door!

Het coronavirus zorgt er wel voor dat de zomerkampen er dit jaar anders uit zien. Ondanks dat gaan we er een leuk zomerkamp van maken!

In samenwerking met andere jeugdorganisaties is er een protocol opgesteld en de overheid is akkoord met het protocol. Voor de geïnteresseerden is het protocol te downloaden via de website www.wegaanopzomerkamp.nl. Ook staan hier de antwoorden op veelgestelde vragen. 

Afgelopen vrijdagavond hebben de stafleden en het bestuur de protocollen doorgenomen en besproken. Een aantal dingen zullen anders zijn dan wij gewend zijn bij de zomerkampen. Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:

Kampbubbel

Elke speltak heeft zomerkamp binnen zijn eigen kampbubbel. In hoofdlijnen houdt dat in:

 • Eén kamplocatie.
 • Geen uitwisseling van personen en contact met andere kampbubbels m.u.v. bijv. uitwisseling van materialen.
 • Geen bezoek.
 • Geen personen die een paar dagen deelnemen, m.u.v. als je de 1e dag komt en na een paar dagen weggaat. Eenmaal weg uit de kampbubbel kan je niet terug in de kampbubbel.
 • Geen uitjes, m.u.v. activiteiten in de directe omgeving van de kampbubbel die buiten het eigen terrein vallen en waar (de kans op) contact met externen minimaal is.
 • Binnen de kampbubbel gelden ook enkele regels zoals bijv. “zingen is niet toegestaan”. Deze regels zullen de stafleden aan de leden kenbaar maken bij aankomst op het kampterrein.

Afstandsregels waterwelpen en zeeverkenners:

Hier gelden duidelijke regels van het RIVM: Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Verder wordt er altijd 1,5 m afstand gehouden.

Afstandsregels wilde vaart:

Tijdens sport-, spel- en bewegingsactiviteiten buiten geldt geen afstandsbeperking t/m 18 jaar binnen kampbubbel en eigen terrein. Op alle andere momenten (met name het eten, slapen en chillen)  geldt 1,5 m afstand. Een tent wordt gezien als binnenruimte dus ook daar geldt 1,5 m afstand.

Gezondheid

 • Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan kamp zal er persoonlijk contact plaatsvinden tussen de begeleiders en de deelnemers m.b.t.: Zijn er gezondheidsklachten (geweest) en begrijpt de deelnemer alle afspraken?
 • Bij aankomst op het kamp vindt er een gezondheidscheck plaats. Hiervoor worden controlevragen van het RIVM gehanteerd.
 • Tijdens het kamp dient u goed bereikbaar en stand-by te zijn. Indien een kind ziekteverschijnselen heeft dient het z.s.m. te worden opgehaald. 
 • Het gezondheidsformulier hebben wij aangevuld met de onderdelen vanuit het protocol. Bijgaand ontvangt u het aangepaste gezondheidsformulier. Het verzoek is om deze in te vullen en uiterlijk 27 juni in te leveren bij de stafleden van de betreffende speltak van uw zoon/dochter.

Hygiëne

 • Elke speltak krijgt van het bestuur een “hygiëne pakket”. In dit pakket zitten bijv. voldoende theedoeken, papieren handdoeken, een afsluitbare vuilnisbak bij voorkeur zonder handcontact, diverse schoonmaakmiddelen, etc. Met dit pakket kunnen de speltakken de gevraagde hygiënemaatregelen goed uitvoeren.
 • Zorg ervoor dat uw kind voldoende schone kleding bij zich heeft. Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht.
 • Er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten en groepsaccommodaties.
 • Verder gelden de standaard RIVM regels, zoals:
  • deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen;
  • hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes;
  • etc.

Vervoer van en naar kamp

Ouder(s)/verzorger(s) brengen en halen voor zover mogelijk hun kind zelf naar/van de kamplocatie. Deelnemers die niet gebracht of gehaald kunnen worden door de eigen ouders rijden mee met een andere ouder. Op de heen- en terugweg is deze ouder hetzelfde. Voor alle leeftijden geldt: er rijdt maximaal één kind van een ander gezin met het rijdende gezin mee.

Tot slot

Het klinkt allemaal zwaar, maar er is ondanks deze regels nog veel mogelijk. Ook voor de wilde vaart, ondanks dat zij meer afstandsbeperkingen hebben, omdat veel activiteiten onder spelactiviteiten vallen.

De speltakken zijn nu druk bezig alles te regelen om er een fantastisch kamp van te maken. Een aantal dingen welke móeten conform protocol, zoals aankomsttijden, voldoende sanitair, etc. kunnen de stafleden nu gaan afstemmen met de beheerders van de kampterreinen.

Verdere details over het zomerkamp ontvangen jullie via de stafleden.