Fysieke opkomsten na 2e lockdown

Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft Scouting Nederland de factsheet weer aangepast. In overleg met de overheid is er een uitzondering binnen de routekaart gemaakt voor sport- én jeugdactiviteiten omdat het voor kinderen en jongeren belangrijk is elkaar te kunnen ontmoeten en bewegen.
Voor ons houdt dat in dat er weer opkomsten georganiseerd mogen worden bij De Blub voor de jeugdleden t/m 17 jaar.

Hervatten fysieke opkomsten

Afgelopen woensdagavond hebben we tijdens de online ouderavond de mening gepeild van de aanwezige ouders (37,5% van de jeugdleden tot 18 jaar was vertegenwoordigd tijdens deze ouderavond). Ook hebben wij al onze stafleden naar hun mening gevraagd.
Uit deze inventarisatie is naar boven gekomen dat men niet negatief staat tegenover het hervatten van fysieke opkomsten mits deze buiten zijn.
Natuurlijk hebben wij respect voor ieders mening, niet iedereen zal zich kunnen vinden in dit besluit en u bent als ouder/verzorger vrij om zelf te bepalen of u uw kind onder deze omstandigheden naar scouting laat komen. We vragen u wel om tijdig met de stafleden te communiceren als uw kind niet komt. Zij weten dan op hoeveel leden zij kunnen rekenen bij het voorbereiden van de activiteiten.

De stafleden en het bestuur hebben samen besloten om in grote lijnen het plan van afgelopen juni te volgen voor het hervatten van opkomsten bij de Blub. Concreet houdt het in dat we de volgende regels volgen:

Regels tijdens de opkomsten

 • De opkomsttijden bij de Blub zijn als volgt:
  • waterwelpen       9.30 – 11.30 uur            → start vanaf zaterdag 20 februari 2021.
  • zeeverkenners  12.30 – 14.30 uur            → start vanaf zaterdag 13 februari 2021.
  • wilde vaart         → organiseren in overleg met elkaar online of fysieke opkomsten.
 • Stafleden van zeeverkenners vragen vriendelijk aan hun leden om een mondkapje te dragen tijdens de opkomst, dit omdat er kinderen van verschillende scholen bijeen zijn rond de leeftijd van 13 jaar en voor deze leeftijd op scholen ook een mondkapjesadvies geldt. Het is niet verplicht.
 • Leiding houdt 1,5m afstand van de kinderen en van elkaar.
 • Leden mogen vanaf 10 minuten voor aanvang het terrein op en moeten na de opkomst het terrein direct weer verlaten.
 • Het gebouw is tijdens de opkomsten niet toegankelijk (m.u.v. noodgevallen). De opkomst zal in zijn geheel buiten plaatsvinden. Als het slecht weer is kan de leiding op de dag zelf besluiten een opkomst af te lassen.
  Scouting Nederland geeft aan dat opkomsten ook binnen gehouden mogen worden, wij kiezen ervoor om dit NIET te doen. Indien mogelijk zal er online (thuis dus) een alternatief georganiseerd worden.
 • Let erop dat de kinderen thuis al naar de wc zijn geweest, want in principe is het gebouw niet toegankelijk.
 • De kinderen moeten zelf iets te drinken meenemen. Aangezien de opkomsten maar twee uur duren vinden wij het niet nodig dat de kinderen iets te eten (dus ook geen snoep) meenemen.

Halen en brengen

We vragen kinderen zoveel mogelijk zelf naar de scouting te komen, is dit niet mogelijk, dan geldt:

 • Zet uw kind af en rij gelijk door (ouder stapt dus niet uit) met daarbij het verzoek om niet om te keren maar verder te rijden en de uitgang van de parkeerplaats bij de volkstuinen te nemen.
 • Ouders die kinderen halen: verzoek om de auto op de parkeerplaats te zetten en (bij voorkeur) in de auto te wachten. Ook bij halen verzoeken we u hetzelfde rondje te rijden als bij brengen.
 • Indien u uw kind op de fiets komt brengen/halen verzoeken we u buiten het hek te wachten, op een plek waar iedereen er nog ruim langs kan (houdt rekening met 1,5m afstand).

Wanneer moet ik thuis blijven?

Uiteraard houden we ons tijdens de opkomsten aan de richtlijnen van de gemeente, het RIVM en scouting Nederland. We hebben er als groep voor gekozen om zelfs nog iets strikter te zijn. We vragen jullie daarom thuis te blijven als je één van de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 • Is er op dit moment iemand in jouw huishouden met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben jij of iemand in jouw huishouden aan het wachten op een testuitslag?
 • Ben je in quarantaine omdat:
  • …je een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
  • …je bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)?
  • …je bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
  • …iemand in jouw huishouden in afwachting is van testresultaten?
  • …je thuis in quarantaine zit omdat dat vanuit school moet?

De stafleden hebben er in ieder geval erg veel zin in om te kinderen weer in het echt te ontmoeten.

Het is een lange e-mail geworden. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij bestuur en stafleden of op https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19

Vriendelijke groeten,
Stafleden en bestuur van waterscouting Dorus Rijkers