Sociale veiligheid

Sociale veiligheid staat bij de Dorus hoog op de agenda. Zo hebben onze stafleden allemaal een VOG (verklaring omtrent gedrag). De Dorus volgt de gedragscode van Scouting Nederland. Deze is beschikbaar voor leden, ouders en (nieuwe) staf en beschrijft hoe we wel en niet met elkaar om willen gaan. Door de groepsraad zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld, waar leden en staf naar toe kunnen gaan als ze ergens mee zitten. 

Gedragscode

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. De Dorus volgt de Gedragscode Scouting Nederland

Vertrouwenspersonen

Scouting Nederland kent landelijk vertrouwenspersonen en elke scoutingvereniging heeft eigen vertrouwenspersonen.
Bij de Dorus Rijkers zijn er 2 vertrouwenspersonen: Peter van Dijk en Marian Bosch.
Zij kennen de vereniging, maar maken geen deel uit van de staf of het bestuur en hebben zo een onafhankelijke positie. Als er iets gebeurt waar een lid of staflid zich niet prettig bij voelt, kan dit gemeld worden bij de vertrouwenspersonen. Zoals we het op onze folder zeggen:

Zit je ergens mee? Blijf er niet mee zitten.
Praat erover met een vertrouwenspersoon.
Voel je veilig bij de Dorus Rijkers.”

Een vertrouwenspersoon is er zowel voor slachtoffers, als voor iemand die ergens van wordt beschuldigd. Elk jaar bezoeken de vertrouwenspersonen de speltakken en delen een folder uit. Zo weten de leden hoe ze ons kunnen bereiken, bijvoorbeeld via e-mail: vertrouwenspersoonDR@gmail.com

Folder vertrouwenspersonen